Archanioł Michał

Pracownia ikonograficzna Krystyny Kuś-Kilichowskiej

Pracownia Konserwacji Zabytków i ikonopisania

Ikony pisane tradycyjną techniką temperową.

Zamówienia

Strona :123

Kurs Pisania Ikon

Strona Rekomendowana

Stypendium, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MKiDN

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Portal Sztuki Polskiej

Portal
Sztuki Polskiej

Polska Baza Stron

Polska
Baza Stron

Archanioł Michał

wysokość: 27 cm
szerokość: 18,5 cm
grubość: 2,5 cm

Formularz kontaktowy

Ikona ręcznie pisana przez ikonografa mgr sztuki - konserwatora zabytków.Ikona pisana (malowana) tradycyjną techniką ikonopisarską:

  • złocona płatkami złota 23,75 karat.
  • podłoże kredowo-klejowe
  • pisana temperą jajową
  • wykonana na grubej desce lipowej
  • pokryta szelakiem bursztynowym oraz werniksem

Ikona Archanioł Michał

Ikona Archanioł Michał, kopia ikony Andrieja Rublowa, ikona pisana ręcznie


Archanioł Michał - w religii chrześcijańskiej jeden z archaniołów. Hebrajskie imię Mika'el znaczy któż jak Bóg. Według tradycji chrześcijańskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu część aniołów, Michał wystąpił jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem: "Któż jak Bóg!".


"Któż jak Bóg!"
to zawołanie Św. Michała Archanioła.W Nowym Testamencie pojawia się jako stojący na czele hufców niebieskich, zwycięsko walczący z szatanem i jego zwolennikami ( Ap 12,7). Jest księciem wśród aniołów, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludźmi, jest aniołem stróżem ludu chrześcijańskiego. Kult religijny św. Michała istnieje nieprzerwanie od początku chrześcijaństwa. Innym atrybutem Archanioła Michała jest ognisty miecz.