Chrystus Pantokrator

Pracownia ikonograficzna Krystyny Kuś-Kilichowskiej

Pracownia Konserwacji Zabytków i ikonopisania

Ikony pisane tradycyjną techniką temperową.

Chrystus Pantokrator

wysokość: 25,2 cm
szerokość: 17,5 cm
grubość: 2,2 cm

Formularz kontaktowy

Ikona ręcznie pisana przez ikonografa mgr sztuki - konserwatora zabytków.



Ikona pisana (malowana) tradycyjną techniką ikonopisarską:

  • wykonana na grubej desce lipowej
  • podłoże kredowo-klejowe
  • pisana temperą jajową
  • pokryta szelakiem bursztynowym oraz werniksem

Ikona Chrystus Pantokrator

Ikona Chrystus Pantokrator




Pantokrator - gr.
Wszechwładca, Pan wszystkiego



Pierwowzór ikony z VI wieku znajduje się w monastyrze Św. Katarzyny
na górze Synaj, jest to królewskie przedstawienie Chrystusa jako najwyższego Pana wszechświata.


Dwa inne słynne przedstawienia Chrystusa Pantokratora znajdują się w kościele Apostołów w Konstantynopolu i w kościele Bożej Mądrości w Kijowie.